Công cụ bảo mật không dây

Wireless Intrusion Prevention Systems (WIPS)

Hệ thống Ngăn chặn Xâm nhập Không dây là một thiết bị mạng dành cho các mạng không dây. Nó giám sát mạng không dây và bảo vệ nó khỏi các AP trái phép và tự động ngăn chặn xâm nhập. Bằng cách giám sát quang phổ vô tuyến, nó ngăn chặn các AP giả mạo và cảnh báo cho quản trị viên mạng.

Phương pháp fingerprinting giúp tránh các thiết bị có địa chỉ MAC giả mạo. WIPS gồm ba phần: Máy chủ, Cảm biến và Điều khiển. Các AP giả, cấu hình sai AP, cấu hình sai máy khách, MITM, mạng Ad hoc, MAC Spoofing, Honeypots, DoS có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng WIPS.

Wi-Fi Security Auditing Tool

Sử dụng các công cụ Bảo mật Không dây là một cách khác để bảo vệ mạng không dây. Các phần mềm này cung cấp khả năng kiểm tra mạng không dây, khắc phục sự cố, phát hiện, ngăn chặn xâm nhập, giảm thiểu mối đe dọa, phát hiện giả mạo, bảo vệ mối đe dọa zero-day, điều tra pháp y và báo cáo tuân thủ.

  • AirMagnet WiFi Analyzer
  • Motorola’s AirDefense Services Platform (ADSP)
  • Cisco Adaptive Wireless IPS
  • Aruba RFProtect

Biện pháp đối phó

Công nghệ không dây như Wi-Fi và Bluetooth là những công nghệ phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi. Những công nghệ này có thể được bảo mật bằng cách sử dụng các công cụ kiểm tra và giám sát mạng khác nhau, cấu hình các chính sách kiểm soát truy cập nghiêm ngặt và kỹ thuật.

Như trước đó, chúng ta đã thảo luận về mã hóa Wi-Fi và các vấn đề của chúng, chuyển từ WEP sang WPA2, xác thực mạnh và mã hóa sẽ giúp mạng không dây của bạn khó bị xâm phạm hơn.

Mind Map

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security