Giới thiệu

Go, còn được gọi là ngôn ngữ Go hay Golang, đã nhận được sự chú ý rộng rãi hơn trong cộng đồng nhà phát triển vì tính đơn giản và hiệu suất của nó so với các ngôn ngữ lập trình khác. Hướng dẫn này sẽ chỉ ra cách cài đặt Go trên Ubuntu 22.04 và cho phép bạn sử dụng các chức năng mạnh mẽ của nó. Trước khi đi sâu vào, chúng ta hãy cố gắng hiểu ngôn ngữ Go và lợi ích của Golang.

Go là gì?

Ngôn ngữ lập trình Go, còn được gọi là Golang, được Google phát triển vào năm 2007 và bản phát hành ổn định đầu tiên của nó xuất hiện vào năm 2009. Điều này cho thấy đây là ngôn ngữ lập trình tương đối mới so với Java, Python, JavaScript và các ngôn ngữ phổ biến khác.

Go đã trở thành ngôn ngữ lập trình hoặc ứng dụng dựa trên nền tảng đám mây được sử dụng rộng rãi, cung cấp cách tiếp cận đơn giản nhưng mạnh mẽ để xây dựng phần mềm hiệu quả, có thể mở rộng.

Cài đặt Go trên Ubuntu 22.04

Bây giờ, hãy thực hiện các bước cần thiết để cài đặt Go trên Ubuntu 22.04. Chúng tôi sẽ hiển thị hai tùy chọn: sử dụng lệnh cài đặt sudo apt hoặc lệnh wget.

Cập nhật các gói và kho lưu trữ

Trước khi cài đặt Go trên máy Ubuntu 22.04, bạn nên cập nhật các gói và kho lưu trữ hiện có để đảm bảo rằng bạn có phiên bản mới nhất của các gói. Do đó, điều đầu tiên cần làm là mở terminal trên máy Ubuntu của bạn và sử dụng lệnh sudo apt update để tìm nạp các bản cập nhật mới nhất.

sudo apt update

Cài đặt Golang

Cách 1: Cài đặt Go bằng trình quản lý gói Ubuntu

Dưới đây là lệnh cài đặt Go bằng trình quản lý gói Ubuntu.

sudo apt install golang-go

Cách 2: Cài đặt Go từ source code

Truy cập trang web chính thức của Go và trang All releases. Chọn phiên bản gói nhị phân Linux chính xác và sao chép địa chỉ liên kết.

wget https://go.dev/dl/go1.21.4.linux-amd64.tar.gz -O go.tar.gz

Sau khi tải xuống, bạn cần giải nén nó bằng lệnh sau.

sudo tar -xzvf go.tar.gz -C /usr/local

Các tệp thực thi của go hiện được đặt tại /usr/local/go/bin/go.

Khi làm việc với Go, bạn phải có khả năng truy cập lệnh Go từ bất kỳ thư mục nào trong hệ thống của bạn. Để kích hoạt chức năng này, bạn cần định cấu hình biến môi trường PATH bằng cách thêm đường dẫn của tệp thực thi Go trong tệp ~/.profile hoặc ~/.bashrc. Sử dụng lệnh sau để đặt đường dẫn

echo export PATH=$HOME/go/bin:/usr/local/go/bin:$PATH >> ~/.profile
source ~/.profile

Kiểm tra cài đặt Go

Sau khi sử dụng bất kỳ phương pháp nào ở trên để cài đặt Go trên Ubuntu, bạn có thể xác minh cài đặt bằng lệnh sau.

Đầu tiên, tạo một thư mục trong không gian làm việc của bạn và thêm tệp ‘test.go’. Chèn đoạn mã sau vào tệp Go.

package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Hello, World!")
}

Sau đó, chạy chương trình go đơn giản bằng lệnh sau.

go run test.go

Cách gỡ cài đặt Go

Nếu bạn đã sử dụng lệnh apt-get để cài đặt Go trên máy Ubuntu 22.04, hãy sử dụng lệnh sau để gỡ cài đặt nó:

sudo apt remove golang-go

Ngoài ra, nếu bạn đã sử dụng lệnh wget để cài đặt nó, hãy xóa các tệp được giải nén trong kho lưu trữ. Ngoài ra, hãy xóa các biến PATH đã khai báo trong hồ sơ:

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security