Who we are?

Tầm Nhìn

Tổ chức CRF – Coding Reshape Future là một tổ chức công nghệ phi lợi nhuận được thành lập với mục đích giúp đỡ cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ Việt Nam, trong việc học và phát triển các kỹ năng công nghệ. Chúng tôi tự hào là một tổ chức công nghệ mới và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn để có thể phát triển một cộng đồng lớn mạnh.

Mục tiêu

Chúng tôi tin rằng công nghệ sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc định hình tương lai của xã hội, và đó cũng là lý do mà chúng tôi đã thành lập CRF. Chúng tôi mong muốn giúp các bạn trẻ có cơ hội truy cập các công nghệ mới nhất và phát triển kỹ năng của mình, đồng thời cũng mong muốn góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với cộng đồng.

Sứ mệnh

Chúng tôi cung cấp các khóa học, đào tạo và hỗ trợ tư vấn để giúp các bạn trẻ tiếp cận công nghệ một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Tất cả các hoạt động của chúng tôi đều được thực hiện với mục đích phục vụ cộng đồng, và chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của các thành viên để có thể cải thiện và hoàn thiện hơn.

Recommend

Lastest Reviews

“I am very impressed with the level of expertise and knowledge that the company has in the technology field. The staff is very helpful and always willing to go above and beyond to solve any issues that arise. I highly recommend this company to anyone needing technology services.”

John Smith / Apple Inc.

“The knowledge sharing events hosted by this company have been incredibly informative and valuable. I have learned so much about the latest trends and advancements in technology. The staff is also very knowledgeable and helpful. I would definitely recommend attending these events.”

Jane Doe / Google LLC.

“I have been a customer of this company for many times and have always been impressed with their technology services. They are always up-to-date with the latest trends and advancements, and their staff is very knowledgeable and helpful. I highly recommend this company to anyone needing technology services.”

David Lee / Microsoft Corporation.

“I recently started using this company for my technology needs and have been very impressed with their services. The staff is very knowledgeable and helpful, and they always go above and beyond to ensure that my technology needs are met. I highly recommend this company.”

Lucas Chen / Amazon.com, Inc.

“The technology services provided by this company are top-notch. They are always up-to-date with the latest trends and advancements in technology, and their staff is very knowledgeable and helpful. I would highly recommend this company to anyone needing technology services.”

Sophia Kim / Facebook, Inc.

“I was blown away by the quality of service and professionalism demonstrated by this company. The staff was incredibly knowledgeable and helpful, and I felt like they truly cared about my needs. I would highly recommend this company to anyone looking for top-notch technology services.”

Luc Thien Phong / CRF Community

Most commented