Thêm Open command window here vào menu thư mục

Để thêm tùy chọn khởi chạy Command Prompt vào menu ngữ cảnh thư mục mở rộng, bạn cần chỉnh sửa registry bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây.

Cảnh báo: Việc chỉnh sửa registry có thể gây ra các lỗi không thể khắc phục nếu bạn không thực hiện đúng. Do đó bạn nên sao lưu registry trước khi thực hiện thay đổi.

Bước 1. Nhấn Win+R để mở lệnh Run

Bước 2. Gõ regedit và click vào OK để mở Registry.

Bước 3. Duyệt đến key sau:

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmd

Bước 4. Click chuột phải vào key cmd và chọn Permissions

Bước 5. Click vào nút Advanced.

Bước 6. Trong Advanced Security Settings, click vào Change cạnh Owner.

Bước 7. Nhập tên tài khoản trong trường tương ứng, click vào Check Names để xác minh bạn đang nhập đúng tên tài khoản, sau đó click vào OK.

Click vào Check Names

Bước 8. Chọn tùy chọn Replace owner on subcontainers and objects.

Bước 9. Click vào Apply.

Bước 10. Click vào OK.

Bước 11. Trên Permissions, chọn nhóm Administrators.

Bước 12. Trong Permissions for Administrators, chọn Allow cho tùy chọn Full Control.

Bước 13. Click vào Apply.

Bước 14. Click vào OK.

Bước 15. Trong key cmd, click chuột phải vào DWORD HideBasedOnVelocityId và chọn Rename.

Bước 16. Thay đổi tên DWORD từ HideBasedOnVelocityId thành ShowBasedOnVelocityId và nhấn Enter.

Khi hoàn thành các bước trên, nhấn Shift + click chuột phải vào thư mục, bạn sẽ thấy tùy chọn Open command window here xuất hiện.

Thấy tùy chọn Open comand window here khi click vào thư mục

Nếu muốn hoàn tác thay đổi, thực hiện theo hướng dẫn trên, nhưng ở Bước 16, đổi tên DWORD từ ShowBasedOnVelocityId thành HideBasedOnVelocityId và nhấn Enter.

Thêm Open command window here vào menu ngữ cảnh

Nếu muốn khi nhấn Shift + chuột phải vào nền để mở vị trí sử dụng Command Prompt, bạn cần thực hiện thêm các bước dưới đây.

Bước 1. Nhấn Win+R để mở hộp thoại Run.

Bước 2. Gõ regedit và click vào OK để mở Registry.

Bước 3. Duyệt đến key sau:

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\cmd

Thực hiện tương tự như từ Bước 4 đến Bước 16 ở trên để lấy Permission.

Sau đó bạn cũng chỉ cần đổi tên DWORD từ HideBasedOnVelocityId thành ShowBasedOnVelocityId và nhấn Enter.

Thấy tùy chọn Open command window here khi click chuột phải vào nền

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security