Synology Drive Client là gì?

Synology Drive Client là 1 phần mềm của Synology thiết kế dành cho các máy client để có thể kết nối và đồng bộ dữ liệu lên thiết bị NAS. Về cơ bản Synology Drive có các chức năng gần như tương tự với các đám mây lưu trữ cá nhân như Google Drive, Dropbox, Mediafie.

Với nhiều tính năng nổi bật hỗ trợ tối đa cho người dùng trong công việc như sao lưu, đồng bộ, chỉnh sửa, quản lý và bảo mật các tệp dữ liệu, Synology Drive có thể sử dụng được trong rất nhiều môi trường làm việc khác nhau tùy theo nhu cầu của người dùng.

Tải phần mềm Synology Drive Client 

Bạn có thể tải phần mềm Synology tại đây

Kết nối với NAS Synology

Bạn có thể nhập Quick Connect ID hoặc địa chỉ IP của NAS, sau đó nhập tài khoản và mật khẩu.

Lựa chọn phương thức Backup

Sau khi kết nối thành công, bạn có thể lựa chọn Sync Task (đồng bộ dữ liệu) hoặc Backup Task (sao lưu dữ liệu). Ở đây ta sẽ chọn Backup Task

Tiếp theo ta sẽ lựa chọn thư mục cần backup và chọn thư mục lưu trữ trên NAS

Ở đây có 3 hình thức backup, bạn có thể lựa chọn hình thức phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình

  • Continuous backup: Sao lưu liên tục mỗi khi có thay đổi trong thư mục
  • Manual Backup: Chỉ sao lưu khi bạn chọn Back Up Now
  • Scheduled Backup: Sao lưu theo thời gian đã được đánh dấu

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security