Lab 16-1: Hacking mạng Wi-Fi được bảo vệ bằng Aircrack-ng

Trong trường hợp này, chúng ta sẽ bắt một số gói 802.11 (Mạng không dây) và lưu tệp. Sử dụng tệp này với “Cupp” và “Aircrack-ng.”. Chúng ta sẽ tạo tệp mật khẩu và bẻ khóa mật khẩu.

Quy trình

 1. Bắt một số gói wlan bằng bộ lọc “eth.add==aa:bb:cc:dd:ee” và lưu tệp.
 2. Mở terminal Kali Linux.
 3. Thay đổi đường dẫn ra desktop
 4. Tải xuống “Cupp” để tạo wordlist
cd Desktop
git clone https://github.com/Mebus/cupp.git
 1. Vào thư mục /Desktop/Cupp
 2. Liệt kê các thư mục trong thư mục hiện tại.
 3. Chạy tiện ích cupp.py
cd cupp
ls
./cuppy.py
 1. Sử dụng Câu hỏi tương tác để lập hồ sơ mật khẩu người dùng
./cupp.py -i
 1. Cung cấp thông tin gần nhất về mục tiêu. Nó sẽ tăng cơ hội bẻ khóa thành công
 2. Bạn có thể thêm từ khóa.
 3. Bạn có thể thêm các ký tự đặc biệt.
 4. Bạn có thể thêm số ngẫu nhiên.
 5. Bạn có thể bật chế độ leet.
 1. Sau khi hoàn thành thành công, bạn sẽ thấy một tệp văn bản mới chứa rất nhiều kết hợp có thể có. Như trong hình bên dưới, tệp albert.txt đã được tạo trong thư mục hiện tại.
 1. Bạn có thể mở file để xem thử
 1. Bây giờ bẻ khoá mật khẩu bằng Aircrack-ng với sự trợ giúp của tệp mật khẩu được tạo.

WPA.cap là file bắt gói tin.

cd /
aircrack-ng –a2 –b <BSSID of WLAN Router> -w /root/Desktop/cupp/Albert.txt '/root/Desktop/WPA.cap'
 1. Điều này sẽ bắt đầu quá trình và tất cả các khóa sẽ được kiểm tra.
 1. Kết quả sẽ hiển thị cho bạn khóa hoặc từ chối bẻ khóa trong từ điển.

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security