Phương pháp tấn công không dây

Wi-Fi Discovery

Bước đầu tiên trong việc tấn công xâm phạm mạng không dây đó là lấy thông tin về nó. Thông tin này có thể được thu thập bằng footprinting chủ động, thụ động cũng như các công cụ khác.

Footprinting thụ động bao gồm đánh hơi các gói tin bằng các công cụ như “Airwaves”, “NetSurveyor” và các công cụ khác để tiết lộ thông tin như các mạng không dây Trực tiếp xung quanh.

Hoạt động footprinting bao gồm việc thăm dò Điểm truy cập để lấy thông tin. Trong footprinting chủ động, kẻ tấn công sẽ gửi một yêu cầu thăm dò và điểm truy cập sẽ trả phản hồi thăm dò.

GPS Mapping

Lập bản đồ GPS là quá trình tạo danh sách các mạng Wi-Fi được phát hiện để tạo bản ghi GPS theo dõi vị trí của Wi-Fi được phát hiện. Thông tin này có thể được sử dụng để bán cho kẻ tấn công hoặc cộng đồng hack.

Wireless Traffic Analysis

Phân tích lưu lượng mạng không dây bao gồm bắt gói tin để tiết lộ bất kỳ thông tin nào như broadcast SSID, phương pháp xác thực, kỹ thuật mã hóa, v.v. Có một số công cụ có sẵn để nắm bắt và phân tích mạng không dây như Wireshark/Pilot, Omni peek, Commview, …

Launch Wireless Attacks

Kẻ tấn công sử dụng công cụ như Aircrack-ng và các cuộc tấn công khác như nhiễm độc ARP, MITM, phân mảnh, MAC Spoofing, De-Authentication, DisassociationAP giả để bắt đầu cuộc tấn công mạng không dây.


Bluetooth Hacking

Hack Bluetooth đề cập đến các cuộc tấn công vào giao tiếp Bluetooth. Bluetooth là một công nghệ không dây phổ biến có thể được sử dụng trên hầu hết thiết bị di động. Công nghệ này được sử dụng để liên lạc trong phạm vi ngắn giữa các thiết bị. Nó hoạt động ở tần số 2,4 GHz và phạm vi quả lên đến 10 mét.

Tính năng khám phá Bluetooth cho phép các thiết bị có thể phát hiện nhau qua Bluetooth. Tính năng khám phá có thể được bật mọi lúc cũng như được thiết lập trong một khoảng thời gian ngắn.

BlueSmacking

BlueSmack là kiểu tấn công DoS Bluetooth. Trong đó, thiết bị mục tiêu bị tràn bởi các gói ngẫu nhiên. Ping of death được sử dụng để khởi động cuộc tấn công này, bằng cách làm ngập một số lượng lớn các gói echo gây ra DoS.

BlueBugging

BlueBugging là một kiểu tấn công trong đó kẻ tấn công khai thác thiết bị Bluetooth để giành quyền truy cập và xâm phạm nó. Về cơ bản, BlueBugging là một kỹ thuật truy cập Bluetooth hỗ trợ kết nối từ xa. Kẻ tấn công có thể để theo dõi nạn nhân, truy cập danh sách liên hệ, tin nhắn và thông tin cá nhân khác

BlueJacking

BlueJacking là một nghệ thuật để gửi tin nhắn không mong muốn đến các thiết bị Bluetooth. Hacker có thể gửi tin nhắn, hình ảnh và các tệp khác tới một thiết bị khác.

BluePrinting

BluePrinting là một kỹ thuật hoặc một phương pháp để trích xuất thông tin chi tiết về thiết bị Bluetooth từ xa. Thông tin này có thể là phần lõi, thông tin nhà sản xuất và kiểu thiết bị, v.v..

BlueSnarfing

BlueSnarfing là một kỹ thuật khác trong đó kẻ tấn công đánh cắp thông tin từ các thiết bị Bluetooth. Những kẻ tấn công khai thác các lỗ hổng bảo mật của phần mềm Bluetooth, truy cập thiết bị và lấy cắp thông tin như danh sách liên hệ, tin nhắn văn bản, email, v.v.

Biên pháp đối phó Bluetooth

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security