1/ Hệ điều hành là gì?

Mình sẽ sơ lược qua một tí về khái niệm hệ điều hành (OS – Operation System) nhé. Nói một cách vắn tắt, phần lớn các thiết bị điện tử hiện đại (ví dụ như cái máy tính nhà bạn) đều có 2 phần đó là phần cứng và phần mềm.

Phần cứng là phần bạn thấy được, bao gồm vỏ máy, ổ cứng, ram, màn hình, chip v.v. Phần mềm là phần bạn không thấy được có chức năng tận dụng sức mạnh phần cứng của thiết bị để làm một công việc nào đó.

Hệ điều hành nằm ở phần mềm. Công việc chính của hệ điều hành chính là quản lý sự vận hành của phần cứng, cung cấp tài nguyên của phần cứng để chạy phần mềm, quản lý dữ liệu, quản lý các tác vụ của những phần mềm đang chạy, tương tác với người sử dụng thiết bị, quản lý thiết bị kết nối đến v.v

Kernel là gì?

Nếu hệ điều hành là ban quản lý của công ty, thì kernel chính là giám đốc của công ty đó và chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của công ty đó. Kernel có toàn quyền quản lý máy tính của bạn và là thành phần quan trọng nhất hay là bộ não của một hệ điều hành. Tất cả những tác vụ được hệ điều hành tiếp nhận đều được kernel quản lý và xử lý.

Linux là gì?

Nhiều bạn khi nghe tới Linux có thể lầm tưởng nó là một hệ điều hành như Windows, IOS hay Android, nhưng thật ra Linux là một kernel. Hay nói cách khác, Linux là nhân của một hệ điều hành.

Giao diện GUI và CLI trên Linux

Mỗi hệ điều hành thường có 2 giao diện để người dùng tương tác với hệ điều hành. Một là GUI (Graphical User Interface) và 2 là CLI (Command Line Interface).

Giao diện GUI chính là giao diện mà bình thường bạn vẫn hay sử dụng. Với giao diện GUI, bạn tương tác với hệ điều hành chủ yếu bằng chuột và bàn phím.

Còn với giao diện dòng lệnh (CLI), bạn tương tác chủ yếu thông qua các câu lệnh.

Nội dung khoá học

  • Tìm hiểu các khái niệm về hệ điều hành Linux và giao diện CLI
  • Đối tượng chủ yếu là những bạn chưa biết gì về Linux cũng thao tác dòng lệnh
  • Trang bị kỹ năng nền tảng về quản trị Linux
  • Thi được chứng chỉ quốc tế LPIC-1, LPIC-2 (Linux Professional Institude)

Download

Link khoá học

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security