Email

Ray Tomlinson là người đầu tiên đã sáng tạo ra khái niệm email và làm biểu tượng @ trở nên nổi tiếng. Việc phát minh ra email có từ những năm 1970.

Các thành phần của 1 email:

 1. Người dùng (Username)
 2. @ (Ký tự ngăn cách)
 3. Miền (Domain)

Ví dụ [email protected] thì Devil105 Username, gmail.comDomain của dịch vụ email của google

Giao thức truyền Mail

Có 3  giao thức giúp các email gửi đi và gửi đến:

 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)– Nó được sử dụng để xử lý việc gửi email. 
 • POP3 (Post Office Protocol) – Có trách nhiệm chuyển email giữa máy khách và máy chủ thư. 
 • IMAP (Internet Message Access Protocol) – Có trách nhiệm chuyển email giữa máy khách và máy chủ thư. 

Có thể thấy POP3 và IMAP có cùng một định nghĩa, sự khác biệt như sau:

POP3

 • Email được tải xuống và lưu trữ trên một thiết bị.
 • Các tin nhắn đã gửi được lưu trữ trên một thiết bị duy nhất mà từ đó email đã được gửi đi.
 • Chỉ có thể truy cập email từ một thiết bị duy nhất mà email đã được tải xuống.
 • Nếu bạn muốn giữ thư trên máy chủ, hãy đảm bảo rằng cài đặt “Giữ email trên máy chủ” được bật hoặc tất cả thư sẽ bị xóa khỏi máy chủ sau khi được tải xuống ứng dụng hoặc phần mềm của một thiết bị.

IMAP

 • Email được lưu trữ trên máy chủ và có thể tải xuống nhiều thiết bị.
 • Thư đã gửi được lưu trữ trên máy chủ.
 • Tin nhắn có thể được đồng bộ hóa và truy cập trên nhiều thiết bị.

Mô hình truyền tin

Để minh họa về cách email di chuyển từ người gửi đến người nhận, hãy xem hình ảnh bên dưới.

 1. Alexa soạn một email cho Billy ([email protected]), sau khi hoàn thành, cô ấy nhấn nút Gửi.
 2. Máy chủ SMTP cần xác định nơi gửi email của Alexa. Nó truy vấn DNS để biết thông tin được liên kết với johndoe.com. 
 3. Máy chủ DNS lấy thông tin của johndoe.com từ DNS và gửi thông tin đó đến máy chủ SMTP
 4. Máy chủ SMTP gửi email của Alexa qua Internet đến hộp thư của Billy tại johndoe.com.
 5. Trong giai đoạn này, email của Alexa đi qua các máy chủ khác nhau để đến máy chủ đích.
 6. Email của Alexa đến được máy chủ SMTP đích .
 7. Email của Alexa đã được chuyển tiếp và hiện lưu trữ trong máy chủ POP3/IMAP chờ Billy
 8. Billy đăng nhập vào ứng dụng email của mình, truy vấn máy chủ POP3/IMAP để tìm các email mới trong hộp thư của anh ấy.
 9. Email của Alexa được sao chép (IMAP) hoặc tải xuống (POP3) vào ứng dụng email của Billy

Giao thức Email và cổng

Số cổng bạn đặt xác định giao thức (IMAP hoặc POP) mà ứng dụng email của bạn sử dụng. Có bốn tùy chọn cơ bản, được mô tả bên dưới.

Đề xuất – cổng đến an toàn

 • IMAP | Cổng 993 (Truyền tải an toàn – Đã bật chức năng SSL)
 • POP3 | Cổng 995 (Truyền tải an toàn – bật chức năng SSL)

Lựa chọn khác

 • IMAP | Cổng 143 (Truyền tải không an toàn – Không bật chức năng SSL)
 • POP3 | Cổng 110 (Truyền tải không an toàn – Không bật chức năng SSL)

Đề xuất – Cổng đi an toàn

 • SMTP | Cổng 465 (Truyền tải an toàn – Đã bật chức năng SSL)
 • SMTP | Cổng 587 (Truyền tải không an toàn, nhưng có thể nâng cấp kết nối an toàn bằng STARTTLS)

Không khuyến khích

 • SMTP | Cổng 25 (Đã lỗi thời và không được khuyến nghị. Xác thực tên người dùng/mật khẩu PHẢI được bật nếu sử dụng cổng này)

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security