Vì sao cần chuyển dữ liệu

  • Mua hosting mới và chuyển website cũ sang
  • Muốn nhân đôi website để thử nghiệm cấu trúc hoặc giao diện mới
  • Backup website cũ vào hosting mới do bị tấn công
  • Có vấn đề với hosting cũ như đường truyền, giới hạn
  • . . .

Những cách chuyển dữ liệu WordPress

  • Thủ công: sao lưu dữ liệu, upload code, sao chép datase, tạo database, import database, cập nhật database, sửa cấu hình
  • Sử dụng các plugin như All-in-One WP Migration

Hướng dẫn chuyển dữ liệu thủ công

Sao lưu dữ liệu

Bạn đăng nhập vào cPanel > File Manager và chọn thư mục chứa mã nguồn public_html

Sau đó tải tất cả các file trong đó về máy (bạn có thể nén để tải dễ hơn)

Upload code

Làm tương tự với trang web cần chuyển dữ liệu, bạn vào File Manager, public_html

Bạn chọn Upload và tải lên các tệp vừa tải về

Sao chép database

Đây là bước trích xuất cơ sở dữ liệu của bạn. 

Nếu không nhớ chính xác tên cơ sở dữ liệu, bạn có thể xem tên cơ sở dữ liệu trong tệp wp-config.php

Sau đó, bạn quay lại cPanel > Backup hoặc vào phpmyadmin > Import

Tại mục Download a MySQL Database Backup, bạn chọn Database có tên trùng với wp-config.php và tải về máy tính

Tạo database và Import database

Tạo database theo nhà cung cấp dịch vụ của bạn yêu cầu. Sau khi tạo database và user xong, các bạn cần lưu lại các thông tin DB name, DB user và password để sử dụng ở các bước sau

Vào phpmyadmin, chọn Database vừa tạo và click vào Import

Chọn file database (SQL) vừa tải về và bấm Go

Cập nhật database

Sau khi đã import database thành công, bạn phải sửa lại link website với domain hiện tại. Bạn click vào database và tìm tables wp_options (Có thể sẽ khác nhau phần tiền tố wp_ )

Tại đây, bạn cần sửa lại link web tại 2 bản ghi là siteurl và home về với đúng website của bạn

Sửa cấu hình

Tiếp theo, bạn vào Cpanel > File Manager, mở tệp wp-config.php trong thư mục public_html

Cập nhật lại DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD thay thế bằng cơ sở dữ liệu mới, tên người dùng cơ sở dữ liệu và mật khẩu mà bạn đã tạo

Lưu ý: sửa phần mod_rewrite.c trong file .htaccess của public_html (dòng 17 trong ví dụ) nếu bạn dùng folder hoặc không

Vậy là đã chuyển site thành công, bạn có thể truy cập vào tên miền mới để kiểm tra kết quả

2 thoughts on “Cách chuyển dữ liệu WordPress sang website mới thủ công

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security