I. Cách lọc tạp âm bằng phầm mềm OBS Studio

1. Hướng dẫn nhanh

  • Vào OBS Studio, chọn biểu tượng bánh răng tại Mic/Aux > chọn Filters.
  • Nhấn vào dấu cộng > chọn Gain > chọn OK.
  • Nhấn vào dấu cộng > chọn Noise Gate > chọn OK.
  • Nhấn vào dấu cộng > chọn Noise Suppression > chọn OK.
  • Nhấn vào Noise Gate > chỉnh Close Threshold và Open Threshold bằng -32 dB.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở phần mềm OBS Studio. Tại mục Audio Mix, chọn biểu tượng bánh răng ở phần Mic/Aux rồi chọn Filters.

Bước 2: Sau khi cửa sổ Filters hiện ra, chúng ta sẽ tiến hành thêm chọn ba bộ lọc tạp âm bao gồm: Gain, Noise Gate và Noise Suppression.

Đầu tiên, chọn biểu tượng dấu cộng bên trái dưới cùng cửa sổ Filters rồi chọn Gain.

Sau đó, bạn có thể đổi tên bộ lọc rồi bấm OK. Còn nếu không muốn đổi tên bộ lọc, bạn chỉ cần bấm OK để thêm bộ lộc vào cửa sổ Filters.

Thực hiện các thao tác tương tự với 2 bộ lọc còn lại: Noise Gate và Noise Suppression.

Bước 3: Tại cửa sổ Filters hiện giờ có ba bộ lọc chính, chúng ta sẽ tiến hành giữ nguyên các thông số của bộ lọc Gain và bộ lọc Noise Suppression, chỉ thay đổi thông số của bộ lọc Noise Gate.

Để thay đổi thông số bộ lọc Noise Gate, chúng ta sẽ nhấn vào phần Noise Gate và tùy chỉnh thông số Close Threshold và Open Threshold bằng nhau và cùng có giá trị là -32 dB. Nhập trực tiếp thông số vào ô như hình minh họa dưới đây.

II. Cách điều chỉnh âm lượng bằng phần mềm OBS Studio

1. Hướng dẫn nhanh

Chọn biểu tượng bánh răng ở Mic/Aux > chọn Advanced Audio Properties > Tick ô % > Chỉnh Mic/Aux khoảng 200 % – 300%.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Tại phần Audio Mixer, chọn biểu tượng bánh răng tại Mic/Aux rồi chọn Advanced Audio Properties.

Bước 2: Tick ô % để đổi đơn vị của thông số. Chỉnh thông số Mic/Aux khoảng 200%-300% để có chất lượng âm thanh tốt nhất.

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security