Giới thiệu

Là một phần của bản phát hành Kali Linux 2023.1, Nhóm Kali Linux cũng đã công bố một dự án mới có tên ‘Kali Purple’, một bản phân phối được thiết kế để bảo mật phòng thủ.

Offensive Security vừa phát hành phiên bản Kali Linux mới là 2023.1, phiên bản đầu tiên của năm 2023 và cũng là nhân dịp kỷ niệm 10 năm của dự án này, với một bản phân phối mới có tên “Kali Purple”, nhắm đến các nhóm Blue và Purple có nhiệm vụ phòng thủ an ninh mạng.

“Chúng tôi đang thực hiện bản xem trước kỹ thuật ban đầu trước khi ra mắt “Kali Purple”. Điều này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và sẽ cần thời gian để hoàn thiện. Nhưng bạn có thể bắt đầu thấy hướng mà Kali đang mở rộng. Bạn cũng có thể là một một phần giúp định hình phương hướng!”

Bản phân phối mới này vẫn đang ở giai đoạn đầu nhưng đã bao gồm hơn 100 công cụ phòng thủ, bao gồm Malcolm, Surricata, Arkime, TheHive và Zeek, cùng một Wiki chuyên dụng để giúp bạn bắt đầu

Cài đặt bản phân phối Kali Purple tại ISO for x64/AMD64 systems.

Cấu trúc thư mục của Kali Purple

 1. Identify
 2. Protect
 3. Detect
 4. Respond
 5. Recover

Những công cụ mới

Dưới đây là tám công cụ mới được thêm vào Kali 2023.1:

 • Arkime – Công cụ tìm và bắt các gói mã nguồn mở.
 • CyberChef – Được gọi là con dao mạng quân đội Thụy Sĩ, CyberChef cho phép bạn phân tích, giải mã mã nguồn và dữ liệu bằng nhiều công cụ khác nhau.
 • DefectDojo – Một công cụ kết hợp bảo mật và quản lý lỗ hổng ứng dụng mã nguồn mở.
 • Dscan – Một phiên bản khác của Nmap dùng để phân tán, cho phép liệt kê mạng phân tán.
 • Kubernetes-Helm – Một nền tảng mã nguồn mở quản lý gói tin trong Kubernetes.
 • PACK2 – Bộ công cụ phân tích và bẻ khóa mật khẩu.
 • Redeye – Redeye là công cụ giúp bạn quản lý dữ liệu của mình trong quá trình vận hành kiểm thử bảo mật theo cách hiệu quả và có tổ chức nhất.
 • Unicrypto – Giao diện hợp nhất (Unified interface) cho một số thuật toán tiền điện tử

Làm mới Kali theme

Kali Linux cũng đã thêm một số thay đổi dành cho máy tính để bàn, với một số điều chỉnh đối với Xfce 4.18 (phát hành vào tháng 12 năm 2022) và việc bổ sung KDE Plasma 5.27.

Cách tải xuống Kali Linux 2023.1

Để bắt đầu sử dụng Kali Linux 2023.1, bạn có thể nâng cấp bản cài đặt hiện tại của mình, chọn một nền tảng hoặc tải trực tiếp các hình ảnh ISO xuống (cả Kali Purple) để cài đặt mới và phân phối trực tiếp.

Đối với những phiên bản cập nhật từ phiên bản trước, bạn có thể sử dụng các lệnh sau để nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

echo "deb https://http.kali.org/kali kali-rolling main non-free contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list

sudo apt update && sudo apt -y full-upgrade

cp -rbi /etc/skel/. ~

[ -f /var/run/reboot-required ] && sudo reboot -f

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security