WSL là gì?

WSL viết tắt của cụm từ Windows Subsystem for Linux, là một công cụ được phát hành bởi Microsoft cho phép chúng ta chạy Linux ngay trong Windows 10. Kiến trúc này cho phép chạy kernel thực sự trên Windows (sử dụng máy ảo nhẹ), cải thiện hiệu năng và khả năng tương thích cao.

Yêu cầu hệ thống để chạy WSL 2

  • Bắt buộc phải Windows 10 trở lên (Pro, Enterprise, Education,..)
  • Hệ thống x64: Version 1903 và Build 18362 trở lên.
  • Đối với hệ thống ARM64: Version 2004 và Build 19041 or later.
  • Máy phải hỗ trợ Hyper-V và có sẵn Microsoft Store

Cài đặt WSL (dùng giao diện)

Để cài đặt dùng giao diện, các bạn tìm kiếm Turn Windows features on or off và bật các tính năng sau:

  • Hyper-V
  • Virtual Machine Platform
  • Windows Subsystem for Linux

Cách này mình chỉ hướng dẫn qua, nếu bạn chưa làm được có thể xem hướng dẫn dùng lệnh

Cài đặt WSL (dùng lệnh)

Bạn có thể bật các tính năng này bằng giao diện, tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng lệnh cho nhanh chóng hơn.

Trước khi bắt đầu, tất cả hướng dẫn sau các bạn đều sử dụng Cmd hoặc PowerShell với quyền quản trị viên.

# Enable the Windows Subsystem for Linux
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
# Enable Virtual Machine feature
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
# Enable Hyper V feature
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Hyper-V /all /norestart
# Restart the machine
shutdown /r /t 0

Lưu ý: Tới đây máy sẽ khởi động lại, các bạn chờ cho máy khởi động lại nhé (bắt buộc)

Sau đó tiếp tục

wsl --install
wsl --set-default-version 2

Như vậy là thành công

Sau đó các bạn tải file WSL2 Linux kernel update package for x64 machines của Microsoft về và chạy.

Cài bản phân phối Linux

Các bạn mở Microsoft Store lên, search tên Distro Linux được hỗ trợ và cài đặt thôi, có rất nhiều bản phân phối phổ biến như:

Các bạn có thể tham khảo: Cách cài đặt Win-Kex WSL cho Kali Linux

Ví dụ mình cài Ubuntu 20.04 LTS, các distro khác các bạn làm tương tự

Mở lên sẽ yêu cầu bạn nhập username và password.

Lưu ý: khi nhập mật khẩu vào thì bạn sẽ thấy pass không hiện nhưng bạn cứ tiếp tục rồi ấn enter nhé (do cơ chế bảo mật của Linux)

Một số lệnh hữu ích

Cài đặt bản phân phối Linux bằng lệnh

wsl --install --distribution <Distribution Name>

hoặc tải bằng link (từ nhà cung cấp chính hãng)

wsl --install --web-download <url>

Liệt kê các bản phân phối Linux có sẵn

wsl --list --online

Liệt kê các bản phân phối Linux đã cài đặt

wsl --list --verbose

Đặt phiên bản WSL mặc định (1 hoặc 2)

wsl --set-default-version <Version>

Đặt bản phân phối Linux mặc định

wsl --set-default <Distribution Name>

Thay đổi thư mục về home

wsl ~

Cập nhật WSL

wsl --update

Kiểm tra trạng thái WSL

wsl --status

Check WSL version

wsl --version

Tắt WSL

wsl --shutdown

Tạm nhưng 1 bản phân phối

wsl --terminate <Distribution Name>

Mount đĩa hoặc thiết bị

wsl --mount <DiskPath>
wsl --unmount <DiskPath>

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security