Cisco IOL là gì?

IOL là cách gọi của Cisco IOS trên Linux, còn IOU là Cisco IOS trên Unix. Cả 2 đều là phiên bản mô phỏng hệ điều hành IOS trên các thiết bị switch hoặc router của Cisco, được xây dựng để sử dụng cho mục đích nội bộ của Cisco. Khi giả lập Cisco bằng IOL thì các bạn có thể cấu hình tất cả các tính năng được hỗ trợ, bao gồm cả các tính năng nâng cao.

Bước này có vẻ là một thách thức khá lớn đối với những ai mới tiếp cận, bởi vì mỗi loại thiết bị muốn sử dụng trong EVE sẽ phải cài “thực tế” bằng image.

Điều đặc biệt là trên trang chủ EVE-ng không cung cấp image các thiết bị cho chúng ta mà chỉ liệt kê tên danh sách các image khả dụng.

Tải Cisco IOL image

Ở đây tôi liệt kê 5 loại image mà được recommend tại trang chủ:

TypeImage NameVersionNVRAMRAM
L2/L3 Switchi86bi_linux_l2-adventerprisek9-ms.SSA.high_iron_20190423.binCisco IOS Software, Linux Software (I86BI_LINUXL2-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.2(CML_NIGHTLY_20190423)10241024
L2/L3 Switchi86bi_LinuxL2-AdvEnterpriseK9-M_152_May_2018.binCisco IOS Software, Linux Software (I86BI_LINUXL2-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.2(CML_NIG HTLY_20180510)FLO_DSGS710241024
L3 routeri86bi_LinuxL3-AdvEnterpriseK9-M2_157_3_May_2018.binCisco IOS Software, Linux Software (I86BI_LINUX-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.7(3)M2, Compiled Wed 28-Mar-18 11:18 by prod_rel_team10241024
L3 routeri86bi_linux-adventerprisek9-ms.156-3.M3a.binCisco IOS Software, Linux Software (I86BI_LINUX-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.6(3)M3a, Compiled Tue 19-Sep-17 10:03 by prod_rel_team10241024
L3 routerL3-ADVENTERPRISEK9-M-15.4-2T.binCisco IOS Software, Linux Software (I86BI_LINUX-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.4(2)T4, Compiled Thu 08-Oct-15 21:21 by prod_rel_team10241024

Để có thể Crack được IOS của Cisco, các bạn cần tạo thêm các file CiscoIOUKeygen.py và iourc.

Link tải: Download Cisco IOL

Thêm Cisco IOL vào EVE-ng

Sau khi đã download file IOL về, các bạn sử dụng FileZilla/WinSCP để upload các file này vào EVE.

Sau đó truy cập vào thư mục /opt/unetlab/addons/iol/bin/ và upload tất cả các file Cisco IOL tải về lên, bao gồm cả file CiscoIOUKeygen.py và file IOURC vào.

Sau đó, SSH vào máy chủ EVE-ng, bạn có thể sử dụng Putty hoặc SSH bằng tay.

cd /opt/unetlab/addons/iol/bin/
ls

Tiến hành chạy file keygen bằng python, nó sẽ sinh ra một cái key

python3 CiscoIOUKeygen.py

Chỉnh sửa license tương ứng key vừa tạo

vi /opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc

Chỉnh sửa lại quyền để các file IOL được truy cập và chạy

/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions

Tạo Lab EVE với Cisco IOL

Đăng nhập vào Lab EVE và kiểm tra kết quả

Đặt tên cho lab của bạn. Sau đó, bạn sẽ được chào đón bằng một khung vẽ trống để bắt đầu tạo mạng của mình. Nhấp chuột phải vào canvas và chọn thêm node.

Search “Cisco IOL” và chọn image tương ứng:

  • Number of nodes to add: Số lượng thiết bị sẽ thêm vào
  • Image: chọn image Switch Layer 2/3 hoặc Router
  • Name/prefix: Đặt tên cho thiết bị
  • Icon: Chọn hình ảnh cho thiết bị tương ứng (Switch.png hoặc Router.png)
  • NVRAM: Bộ nhớ NVRAM nơi lưu startup và running config (để mặc định)
  • RAM: Bộ nhớ RAM của thiết bị (để mặc định)
  • Serial portgroups (4 int each): Số lượng port trên 1 group (1 group là 4 port mạng)
  • Ethernet portgroups (4 int each): Port mạng của thiết bị (nếu 2 group thì sẽ là 8 port)

Bạn cũng có thể nối dây giữa 2 thiết bị khá dễ dàng bằng cách di chuột và kéo biểu tượng dây điện rồi kết nối thiết bị đó với thiết bị mà chúng ta muốn kết nối.

Sau khi tạo, bạn có thể nhấn vào thiết bị và ấn Start để bật thiết bị

Sau đó thiết bị sẽ chuyển màu xanh nước biển ngay lập tức (đã bật) và sẽ có cửa sổ Putty hoặc VNC cho bạn kết nối tới thiết bị đó, nếu màu xám là khởi chạy thất bại, có thể do lỗi trong quá trình cài đặt.

Để khởi chạy toàn bộ lab, bạn có thể bôi đen tất cả và chuột phải chọn “Start Selected”

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security