Một số câu hỏi phỏng vấn Network

Cơ bản về mạng

1. Em có thể giải thích cơ chế chuyển mạch của một Switch không?

2. Làm sao một Router xác định interface nào để chuyển gói tin ra ngoài?

3. Em xem VLAN và subnet liên quan gì nhau không?

4. Em chia subnet xong thì em làm gì với chỗ subnet vừa chia?

5. Địa chỉ IP và địa chỉ MAC khác nhau như thế nào và tại sao mình cần cả hai?

6. Em có thể giải thích ngắn gọn về DHCP và tại sao nó lại quan trọng trong mạng công ty?

7. Nêu cho anh tình huống gây ra loop khi 3 switch đấu với nhau, giao thức chống loop STP hoạt động thế nào?

8. Phân biệt cho anh NAT overload và static NAT khác nhau cơ bản chỗ nào.

9. Nêu một vài khác biệt cơ bản giữa IPv4 và IPv6. Theo em, doanh nghiệp cần chuyển sang IPv6 trong trường hợp nào?

10. Lấy quy trình gửi mail trên outlook để giải thích về mô hình OSI và tại sao OSI lại quan trọng trong việc troubleshoot lỗi cho kĩ sư mạng?

Kinh nghiệm về sự cố mạng (mid-senior level)

11. Trong sự nghiệp của bạn, đâu là sự cố mạng gây ra ảnh hưởng lớn nhất và làm thế nào bạn đã giải quyết nó?

12. Khi gặp một vấn đề về network mà bạn chưa từng gặp, thì bạn có quy trình gì để đối phó với loại sự cố này ko, cụ thể?

13. Bạn đã từng gặp phải tình huống lỗi mạng do router tự nhiên bị crash chưa ? Nếu có, bạn đã giải quyết thế nào?

14. Khi triển khai một bản cập nhật hoặc thay đổi cấu hình trên một hệ thống mạng lớn, bạn thường tuân theo quy trình nào để đảm bảo không có gián đoạn dịch vụ, hoặc ảnh hưởng nhỏ nhất có thể.

15. Bạn có đã gặp lỗi nào cần bắt gói tin và phân tích file pcap chưa? Nếu có thì kể 1 số lỗi tìm được bằng cách phân tích file pcap.

16. Khi có một sự cố đột ngột, ví dụ mất hoàn toàn dịch vụ của công ty , bạn thường sử dụng công cụ gì để phát hiện, khoanh vùng và xác định nguyên nhân?

17. Bạn đang thực hiện nâng cấp OS cho thiết bị trong đêm, sau khi reboot nó không lên lại thì bạn làm thế nào?

Bảo mật network

18. Bạn có thể liệt kê và giải thích các loại tấn công mạng mà bạn đã gặp và cách bạn đã xử lý chúng?

19. Bạn đã có kinh nghiệm làm việc với các công cụ giám sát , xác thực nào chưa? (ví dụ PRTG, Splunk, ISE, PAM, Entrust, XDR, EDR,…)

20. Các bước cơ bản để thiết lập policy cho network, App control, IPS trên firewall công ty bạn đang dùng? Dùng loại nào kể ra loại đó.

21. Giải thích về DPI Deep packet inspection, công nghệ này có giải mã được nội dung gói tin trên đường truyền không.

22. Bạn giải thích về các nguyên tắc cơ bản của IPsec VPN, SSL VPN.

23. Bạn làm gì khi thấy đường leaseline công ty bị DDOS.

24. Các loại tấn công mạng ở lớp network bạn đã gặp hoặc đã biết.

Hỏi về tinh thần tự học các công nghệ mới

25. Bạn có tham gia khóa học, hoặc tự học khóa nào trong 1 năm qua không.

26. Theo bạn, làm thế nào một quản trị mạng có thể duy trì sự cập nhật với các xu hướng công nghệ đang thay đổi?

27. Khi bạn gặp phải một công nghệ hoặc khái niệm mới, bạn thường tiếp cận và học hỏi như thế nào?

28. Bạn có hay tham dự các hội thảo, webinar về các công nghệ không. Nếu có liệt kê.

Trích: HaiNguyen-IT – Giảng viên CCNA, CCNP, Firewall, Linux, Quản trị hệ thống.

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security