DevOps là gì?

DevOps là từ viết tắt của Development (phát triển – Dev) và Operations (vận hành – Ops), DevOps đơn giản là một tập hợp các kỹ năng thực hành từ quá trình phát triển tới quá trình vận hành như viết code, xây dựng hệ thống, xây dựng CI/CD, giám sát hệ thống, …

Mục đích của DevOps là giảm chi phí của việc phát triển và vận hành, đồng thời cung cấp sản phẩm tới người dùng một cách nhanh chóng và mượt mà nhất có thể.

Ai có thể trở thành DevOps Engineer

Tất cả các bạn mà đang đọc bài này đều có thể trở thành DevOps Engineer, chỉ cần ta có quyết tâm và sự kiên trì là được.

Để trở thành DevOps Engineer không phải một sớm một chiều là được, đây là một quá trình học tập dài và cần sự kiên trì của các bạn. Dưới đây là lộ trình những gì ta cần học:

 1. Học Linux
 2. Học lập trình căn bản
 3. Học Networking căn bản
 4. Học Docker
 5. Học CI/CD (GitOps)
 6. Học Kubernetes
 7. Học Cloud và IaC

Không cần phải học hết toàn bộ thì ta mới đi làm được, chỉ cần học 4 phần đầu thì ta có thể đi kiếm công việc thực tập, cách học nhanh nhất là làm nên nếu có cơ hội thì các bạn cứ đi thực tập.

DevOps Roadmap chi tiết

Dưới đây là tóm tắt roadmap mình đã học cũng như tham khảo 1 số trang về DevOps Roadmap:

 • DevOps là gì và tại sao chúng ta sử dụng nó
 • Học một ngôn ngữ lập trình (Python, Bash, Go, …)
 • Kiến thức cơ bản về Linux
 • Kiến thức về mạng (Network)
 • Điện toán đám mây (Azure, AWS, GCP)
 • Sử dụng Git hiệu quả
 • Containers (Docker)
 • Container Orchestration (Kubernetes)
 • Infrastructure as Code (Terraform)
 • Configuration Management (Ansible)
 • CI/CD pipelines (Jenkins, GitHub Actions, ArgoCD, …)
 • Giám sát, quản lý log và trực quan hóa dữ liệu (ELK Stack, Grafana, …)
 • Lưu trữ & Bảo vệ Dữ liệu (Data management, Backup & Restore, Disaster Recovery)

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security