Mã hóa dữ liệu: Tất cả chúng ta đều có vài file hoặc thư mục mà không muốn người khác biết. Có rất nhiều cách như ẩn file đi, đặt password cho thư mục… 

Người khác khi nhìn vào nó sẽ hoàn toàn trông giống như một hình ảnh bình thường, nhưng nếu biết mở hình ảnh theo cách khác, bạn sẽ thấy có thêm những tập tin được ẩn bên trong hình ảnh đó.

Chuẩn bị

  • 1 file ảnh gốc (png, jpg)
  • các file cần giấu (txt, docx, xlsx, bat, exe,…)

Hướng dẫn

Đầu tiên, nén các file cần giấu vào 1 file nén bằng winRAR. (ko có file ảnh gốc)

Sau khi chuyển đổi thành rar bạn có thể xóa các file đó đi cũng được. Bây giờ mở cmd và gõ lệnh:

copy /b image.jpg + Hide.rar img.jpg

Trong đó

  • image.jpg là file ảnh gốc
  • Hide.rar là các file cần giấu
  • img.jpg là file xuất ra

Bây giờ, các file tài liệu của bạn sẽ được sao chép và nén vào hình ảnh, bạn có thể mở ảnh ra xem bình thường.

Xem file đã giấu

Nếu ở trên Linux, bạn có lệnh file img.jpg để xem định dạng file thì ở trên windows, file ảnh hoàn toàn bình thường và không thể bị phát hiện.

Có 2 cách:

  • Chuột phải vào ảnh, chọn Open with > Another program > winRAR
  • Đổi tên phần mở rộng về img.rar hoặc img.zip, chuột phải chọn Extract files

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security