Lab 12-1: Cấu hình Honeypot trên Windows Server 2016

Chuẩn bị

 • Windows Server 2016 (10.10.50.211)
 • Một máy Windows 7 (10.10.50.202)
 • HoneyBots

Cách thực hiện

 1. Mở ứng dụng HoneyBot
 2. Đặt các thông số hoặc để mặc định
 1. Chọn Bộ điều hợp
 1. Vào máy Windows 7
 2. Mở Command Prompt
 3. Tạo một số lưu lượng như FTP
 1. Quay lại Windows Server 2016 và quan sát nhật ký
 1. Nhấp vào Posts chọn cổng 21 và xem nhật ký
 1. Nhấp chuột phải chọn View Details
 1. Nhấp chuột phải chọn Reverse DNS

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security