Package Manager là gì?

Package Manager khá phổ biến trên Linux. Thay vì tìm kiếm một phần mềm trên web, Download file Install/Setup và click qua từng thao tác hướng dẫn, thì giờ đây bạn có thể chỉ cần chạy một lệnh duy nhất để tìm kiếm và cài đặt một ứng dụng bất kỳ.

Microsoft đang lưu trữ kho phần mềm của riêng mình và các tổ chức và cá nhân khác có thể lưu trữ ở chỗ của riêng họ. Đây là một tính năng quan trọng giúp cải thiện năng suất trên Linux, đặc biệt là đối với các nhà phát triển và quản trị viên hệ thống.

Winget là gì?

Microsoft đã phát hành một tiện ích quản lý gói có tên WinGet. Nó cho phép người dùng Windows 10 cài đặt ứng dụng thông qua dòng lệnh và có được cảm giác giống lệnh yum hay apt trên Linux. Nếu bạn đã dùng Chocolatey để cài đặt nhanh cách phần mềm trên Windows từ dòng lệnh thì WinGet cũng tương tự.

Bạn có thể chạy winget từ PowerShell hoặc CMD.

Cách sử dụng Winget

Tìm kiếm ứng dụng

Winget có thể tìm kiếm các ứng dụng mà bạn muốn cài đặt qua metadata, chẳng hạn như tên và thẻ.

winget search <name>

Xem thông tin gói

Bạn có thể kiểm tra bất kỳ thông tin bổ sung về gói cần cái đặt, chẳng hạn như phiên bản hay mô tả của một ứng dụng.

winget show <ID>

Cài đặt và nâng cấp ứng dụng

Bạn có thể cài đặt ứng dụng hoặc nâng cấp các gói đã cài đặt trước đó.

winget install <name/ID>
winget upgrade <name/ID>

Nếu muốn nâng cấp tất cả các gói đã cài đặt:

winget upgrade --all

Xem các gói đã cài đặt

Bạn có thể xem các ứng dụng đã cài đặt trên máy (kể cả bằng installer được winget hỗ trợ).

winget list

Gỡ cài đặt ứng dụng

Bạn có thể sử dụng lệnh sau để gỡ cài đặt ứng dụng.

winget uninstall <name/ID>

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security