TrustedInstaller cản trở bạn xóa một tệp hệ thống hoặc thư mục cụ thể trên máy tính của bạn? Trong phần lớn các trường hợp, tài khoản người dùng hoặc administrator không được quyền sở hữu của tệp hoặc thư mục trong System32 và đó là lý do người dùng không thể xóa tệp hoặc thư mục nào đó.

Cách 1: Thủ công

Nhấn phải chuột và chọn “Properties”.

Hộp thoại Properties xuất hiện, bạn hãy nhấp vào tab “Security” và lựa chọn “Advanced”.

Cửa số Advanced Security Settings của thư mục bạn đang thao tác xuất hiện, bạn hãy nhấp vào tùy chọn “Change” ở dòng “Owner”.


Cửa số Advanced Security Settings của thư mục bạn đang thao tác xuất hiện, bạn hãy nhấp vào tùy chọn “Change” ở dòng “Owner”.

Sau đó ta chọn “Advanced”

Bấm “Find now”.

Ở danh sách ta sẽ chọn Administrator hoặc User mà ta đang sử dụng.

Sau đó ấn Ok để xác nhận, sau đó chọn “Replace owner on subcontainers and objects”.

Nếu không có nút đó, Ta ấn “Disable inheritance” ở góc dưới là được.

Cách 2: Bằng lệnh

Bạn có thể sử dụng context menu Take ownership trên Windows, nhưng bình thường nó mặc định không được bật. Để kích hoạt, bạn có thể xem tại bài viết sau: Thêm TakeOwnership vào menu chuột phải

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security