DLEMP là gì?

DLEMP viết tắt của D – Docker, L – Linux, E – Nginx, M – MySQL, P – PHP

DLEMP là bộ phần mềm tích hợp trên Linux (CentOS) với nhiều đoạn mã được cấu hình sẵn, giúp việc sử dụng & cấu hình máy chủ Linux trở nên đơn giản.

Các tính năng có thể kể đến

 • Tự động cài đặt và cấu hình WordPress
 • Cài đặt và tự động gia hạn SSL miễn phí
 • Tự động sao lưu dữ liệu website và cơ sở dữ liệu tùy theo cấu hình
 • Tự động upload backup lên Google Drive để bảo vệ dữ liệu
 • Dễ dàng cấu hình và thay đổi phiên bản nginx, MySQL, PHP
 • Dễ dàng thao tác bằng việc sử dụng số tương ứng với lệnh được lập trình sẵn

Cài đặt DLEMP

DLEMP được recommend cài đặt trên CentOS, để cài đặt sử dụng lệnh:

curl -L https://script.dlemp.net -o dlemp && bash dlemp

Chọn 1 để tiến hành cài đặt

Nhập các tùy chọn cấu hình server:

 • Type in PhyMyAdmin Port : Port để chạy PhpMyAdmin
 • Type in Your eMail [ENTER]: điền email sử dụng cho việc quản lý
 • Type in the password protect phpMyAdmin [ENTER]: nhập mật khẩu truy cập PhpMyAdmin
 • Type in the password for root of MySQL [ENTER]: nhập mật khẩu user root trong MySQL
 • Choose MariaDB Version: chọn phiên bản MariaDB
 • Choose NGINX Version: chọn phiên bản Nginx (Mainline/Stable)

Khi hoàn thành server sẽ tự động reboot. Bạn có thể sử dụng thông tin sau để quản trị

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên DLEMP

Sử dụng lệnh dlemp để mở giao diện làm việc của DLEMP.

Chọn 1 Add Website & Code để thêm mới một website

Tiếp tục chọn 3 Add website + WordPress (Auto Setup) để tự động cài đặt WordPress.

Chọn plugin Cache muốn sử dụng cho website WordPress bao gồm:

 • WP Super Cache
 • W3 Total Cache
 • Redis Cache
 • WP Fastest Cache
 • Other Plugin Cache

Tiếp theo, nhập tên domain và các thông tin quản lí cần thiết như username, password để cài đặt wordpress.

Sau đó bạn có thể chọn 0 để quay về menu chính. Hoặc mở giao diện dlemp bằng lệnh dlemp.

Ở đây bạn có thể quản lý theme, update wordpress, backup & restore website, xem thông tin databse, và nhiều cấu hình khác.

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security