Giới thiệu

Dưới đây là một số lệnh xem thông số phần cứng và thông tin hệ thống trên Linux. Các lệnh đã được test trên Ubuntu 20.04 LTS và Debian 10.

Có 1 lệnh All-in-one hỗ trợ bởi 1 số phiên bản Linux Desktop đó là neofetch giúp hiển thị tất cả thông tin trích xuất như trên ảnh. (hoặc bạn cũng có thể cài đặt bằng sudo apt install neofetch)

Hiển thị thông tin hệ thống cơ bản

Lệnh uname giúp hiển thị tất cả thông tin hệ thống như sau.

uname -a # full information
uname -s # kernel name
uname -r # kernel release
uname -v # kernel version
uname -n # node name
uname -p # cpu architect
uname -i # hardware architect
uname -o # os type

Xem thông tin phần cứng

Tiện ích lshw cho phép bạn xem thông tin phần cứng quan trọng như bộ nhớ, CPU, ổ đĩa, v.v…

lshw

Xem thông tin CPU

Tiện ích lscpu liệt kê thông tin chi tiết về CPU từ các file sysfs và /proc/cpuinfo lên màn hình.

lscpu

Xem thông tin thiết bị lưu trữ

Tiện ích lsblk hiển thị thông tin về tất cả các thiết bị lưu trữ cơ bản trong hệ thống như ổ cứng, các phân vùng và những ổ flash được kết nối với hệ thống.

lsblk -a

Xem thông tin mount point

Lệnh df dùng kiểm tra mount point của tập tin hệ thống và dung lượng của ổ cứng.

df -H

Xem thông tin bộ nhớ RAM

Lệnh free giúp kiểm tra dung lượng RAM đang sử dụng và còn trống trên hệ thống.

free -m # display amount of memory in megabytes
free -h # display amount of memory in human-readable

Xem thông tin thiết bị USB

Lệnh lsusb liệt kê thông tin về tất cả các USB controller và những thiết bị được kết nối với chúng.

lsusb -v

Xem thông tin về các thiết bị ngoại vi

Bạn cũng có thể xem thông tin về các thiết bị sau trong hệ thống của mình:

lspci # list PCI
lsscsi # list SCSI
hdparm # view SATA/IDE device

Xem thông tin qua file cấu hình

Ngoài ra, chúng ta có thể xem thêm các thông tin về phần cứng từ thư mục /proc.

  • cat /proc/cpuinfo: Xem thông tin CPU.
  • cat /proc/meminfo: Xem thông tin bộ nhớ.
  • cat /proc/version: Xem thông tin kernel và hệ điều hành.

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security